Využite Top Pôžičku dnes a získajte až 6500€ bez udania účelu a bez zbytočných poplatkov

Česká národná banka

Česká národnej banka ČNB je centrálnou bankou Slovenskej republiky, zároveň však aj nezávislá inštitúcia, a vykonáva funkciu orgánu, ktorý dohliada na finančný trh v SR. Táto banka je zriadená Ústavou SR a sídli v Prahe. hospodári primárne so štátnym majetkom, vydáva bankovky a mince, je zodpovedná za obeh peňazí, spravuje devízové rezervy, stráži zúčtovanie bánk, nastavenie úrokovej sadzby atď . Týmito prostriedkami sa snaží ČNB dosiahnuť celkovej stability cien a rastu ekonomiky.

Jej ďalšou úlohou je aj podporovať vládu SR v ich ekonomických rozhodnutiach a zabezpečovať realizáciu vydaných zákonov, nie však na úkor porušenia prvotných cieľov .

Hlavným predstaviteľom ČNB je jej guvernér, ktorým je od júna 2010 Miroslav Singer .

Štítky:

ČNB

Finančné novinky